Ons onderwijs

Om met vertrouwen de toekomst in te gaan, hebben kinderen meer nodig in hun bagage dan pure kennis. Ze moeten ook weerbaar zijn en weten hoe zij zich tot anderen kunnen verhouden. Daar besteden we op onze school veel aandacht aan.

Pedagogisch huis

Als je lekker in je vel zit, gaat alles makkelijker. Dat geldt voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Dat heeft alles te maken met de omgeving waarin je verkeert. Voelt die veilig aan? Heb je goed contact met de mensen in die omgeving?

Kinderen brengen een groot deel van hun leven door op school. Wij hechten aan een fijn leer- en leefklimaat. Maar dat ontstaat niet vanzelf, daar moet je continu aan werken. Wij doen dat met de methode Vreedzaam.

Vreedzaam

Vreedzaam past zo bij ons omdat het een klas ziet als een leefgemeenschap, waarin je moet leren om met verschillen om te gaan en conflicten op te lossen. Net als in de echte wereld. Wij hebben zelfs ‘leerlingmediatoren’ uit (groep 7 en 8). Zij bemiddelen bij ruzies tussen leerlingen. Het zorgt er allemaal voor dat kinderen zich ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers.

Rots & Water

De omgang met anderen kan best spannend zijn voor kinderen. Wat doet groepsdruk met je? Hoe kom je op een goede manier voor jezelf op? Wat straal je uit? Rots & Water is een training die ervoor zorgt dat de sociale weerbaarheid bij kinderen groter wordt. Het stimuleert het zelfvertrouwen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 krijgt elke groep op school Rots & Water training. Zo spreken we allemaal dezelfde taal.

Brede ontwikkeling

Waar ben je goed in? Waar word je enthousiast van? Het zijn belangrijke vragen, die bepalend kunnen zijn voor de rest van je leven. ‘Samen jouw toekomst ontdekken’ zien wij als opdracht van onze school. Een grote opdracht? Zeker. Maar ook een leuke, inspirerende en dankbare opdracht. Niets draagt meer bij aan het zelfvertrouwen van kinderen dan dat zij erkend worden in hun eigen persoonlijkheid en kwaliteiten. Een groot deel van ons onderwijs is erop gericht om uit te vinden wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Engelse les

Ssst. Hoor je dat? Een kind zingt vrolijk regels van een Engels liedje. Niet op de gang of op het speelplein, maar in de klas. Het maakt deel uit van de Engelse les. Op de Hieronymusschool worden kinderen van groep 1 tot en met 8 wegwijs gemaakt in het Engels via een andere wereldtaal: de muziek. ‘Groove me’ heet de methode. Hoezo swingend leren!

Muziekles

Niks verbindt meer dan samen zingen en muziek maken. We houden van de vrolijkheid en het leereffect dat ermee gepaard gaat. Vanaf groep 1 tot en met 8 worden er muzieklessen gegeven. Daar hebben we een gespecialiseerde vakleerkracht voor. Kinderen maken tijdens deze lessen kennis met verschillende muziekstijlen en leren de muziek te voelen en te beleven.

Bewegingsonderwijs

Sport houdt kinderen niet alleen fit, het leert hen ook vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en tegenslagen verwerken. Bij ons op school krijgen alle leerlingen vanaf de kleuters twee keer per week gymles. Vanaf groep 3 wordt die les één keer per week verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Alle faciliteiten vind je in hetzelfde gebouw. Als school hebben we onze eigen speellokalen voor groepen 1 en 2. En De Bloesem beschikt over een volwaardige sporthal. Lekker makkelijk dus. Onze kinderen doen mee aan sporttoernooien van plaatselijke verenigingen en we brengen steeds meer beweging in het onderwijs aan groepen 3 en 4 (bewegend leren).

De Leertuin

Sommige kinderen hebben zelfs na een verdiepend aanbod in de klas meer uitdaging nodig. Dan hoeven ze de deur niet uit. Binnen de Hieronymusschool is een locatie van de Leertuin gevestigd. Een bovenschoolse voorziening van SKO West-Friesland voor meerkunners uit groepen 5 tot en met 8. In de Leertuin werken we met een groepje gelijkgestemde kinderen aan het versterken van een aantal executieve functies, die zij nodig hebben om onder andere te ‘leren leren’.

Leerlingenraad

Bij de Hieronymusschool leren wij ook van de leerlingen. Zij geven ons via de leerlingenraad waardevolle adviezen. De leerlingenraad bestaat uit zes – gekozen – leerlingen uit groepen 6 tot en met 8. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school.

Digital leaders en Robo-Experts

Zit je als leerling of leerkracht met je handen in het haar omdat het geluid van het digibord het niet doet of een Chromebook opnieuw opgeladen moet worden? Geen nood. We hebben ‘digital leaders’, die wel de ins en outs van de techniek kennen. Dit zijn leerlingen die speciaal zijn opgeleid om te ondersteunen op ICT-gebied. Een aantal digital leaders zijn experts op het gebied van onze NAO-robot. Mooi om te zien hoe trots zij op zichzelf zijn als ze iemand uit de brand hebben geholpen. En wij op hen!